• วังดิน

 

 

1496w 768x768

ร้องเรียน

แจ้งเบาะแสทุจริต

1111

นายถาวร สามภูศรี
นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน
081-7247542

นางสาวจตุพร จาตา
ปลัดเทศบาล
091-0691567

mailwd

 

S 46563332

barข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

barโครงสร้างองค์กร

barกฏหมายและระเบียบ

barการส่งเสริมคุณธรรม

barกิจการสภา

barศูนย์ข้อมูล

nogift2566 copy

 

 

LongBarข่าวประกาศจากเทศบาล

วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 15:37

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

วันศุกร์, 15 กันยายน 2566 08:45

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่11

วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2566 08:57

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน

วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2566 08:51

รายงานการวิเคราะผลการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2566 08:44

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2566 08:34

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวนราคากลาง เทศบาลตำบลวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ShotBarประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันพุธ, 13 กันยายน 2566 18:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าอ่างแม่เหยียบ (ถนนถ่ายโอน) จำนวน 2 ช่วง บ้านวังดินใหม่หมู่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้...

วันอังคาร, 12 กันยายน 2566 18:32

ยกเลิกประกาศ ประวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลวังดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน...

วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2566 14:05

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าอ่างแม่เหยียบ(ถนนถ่ายโอน) จำนวน2ช่วง บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้...

วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2566 13:38

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยแมาไปร์ ความยาว 100.00เมตร บ้านวังดิน หมู่ที่4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน...

วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2566 13:29

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่8

ShotBarประกาศกิจการสภา

วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2566 11:43

ระเบียบวาระการประชุมเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 /2566 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน

วันพฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2566 15:42

รางานการประชุมสภา สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2565

วันศุกร์, 23 ธันวาคม 2565 15:16

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา09:00 น. ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน

วันศุกร์, 23 กันยายน 2565 18:33

รางานการประชุมสภา สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565

วันพุธ, 24 สิงหาคม 2565 13:27

รายงานประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่3 ปี พ.ศ.2565

วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565 13:23

รางานการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2565 13:20

รางานการประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565

30120

ข้อมูลความรู้สำหรับผู้ตั้งครรภ์

คู่มือแม่ตั้งครรภ์1

ติดต่อสอบถาม


เมนูหลัก