• วังดิน

 

 

1496w 768x768

ร้องเรียน

แจ้งเบาะแสทุจริต

1111

นายถาวร สามภูศรี
นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน
081-7247542

นางสาวจตุพร จาตา
ปลัดเทศบาล
091-0691567

mailwd

 

S 46563332

barข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

barโครงสร้างองค์กร

barกฏหมายและระเบียบ

barการส่งเสริมคุณธรรม

barกิจการสภา

barศูนย์ข้อมูล

nogift2566 copy

 

S 15458310

LongBarข่าวประกาศจากเทศบาล

วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 16:00

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2566 17:05

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2566 15:49

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่องรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2566 11:53

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2566 18:20

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2566 16:29

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่1

ShotBarประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2566 12:41

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 หมู่บ้าน ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2566 16:41

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่องยกเลิกการประมูลให้เช่าห้องน้ำสาธารณะบริเวณเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2566 16:23

ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งจำนวน4หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2566 11:18

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำสายทางบ้านลี้ หมู่ที่6 - บ้านพระธาตุห้าดวง หมู่ที่15...

วันศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2566 18:56

ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งจำนวน4หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ShotBarประกาศกิจการสภา

วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2566 11:43

ระเบียบวาระการประชุมเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 /2566 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน

วันพฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2566 15:42

รางานการประชุมสภา สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2565

วันศุกร์, 23 ธันวาคม 2565 15:16

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา09:00 น. ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน

วันศุกร์, 23 กันยายน 2565 18:33

รางานการประชุมสภา สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565

วันพุธ, 24 สิงหาคม 2565 13:27

รายงานประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่3 ปี พ.ศ.2565

วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565 13:23

รางานการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2565 13:20

รางานการประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565

30120

ข้อมูลความรู้สำหรับผู้ตั้งครรภ์

คู่มือแม่ตั้งครรภ์1

ติดต่อสอบถาม


เมนูหลัก