สอบถามการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุค่ะ

คำถามทั้งหมดหมวดหมู่: ถามเรื่องทั่วไปสอบถามการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุค่ะ
ตุลา asked 11 เดือน ago

ตามที่เทศบาลตำบลวังดินได้มาศึกษาดูงานเทศบาลตำบลป่าแดด นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังดิน อยากถามว่าได้ประกาศจัดตั้งเมื่อไหร่ค่ะพอดีค้นหาในเวปของเทศบาลแล้วไม่มีค่ะ