ประกาศ! ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพระธาตุห้าดวง หมู่ที่ 15