ประกาศ! ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหลังร้านพฤษภาถึงต้นปาล์มรีสอร์ท หมู่ 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหลังร้านพฤษภาถึงต้นปาล์มรีสอร์ท บ้านวังดินใหม่ หมู่ 14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน