ติดต่อเทศบาล

สายตรงผู้บริหาร

นางสาวจตุพร  จาตา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน

โทร.

สำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน

เลขที่ 540 ถ.บุญยจิต ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โทรศัพท์. 0-5397-9715
โทรสาร. 0-5397-9709

แผนที่เทศบาลตำบลวังดิน