ติดต่อเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน

เลขที่ 540 ถ.บุญยจิต ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
โทรศัพท์. 0-5397-9715
โทรสาร. 0-5397-9709

อีเมล์ wangdinli.lamphun@gmail.com

 

แผนที่เทศบาลตำบลวังดิน