สำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน   053-979715    053-979709

เข้าเว็บไซต์ (อัตโนมัติใน 15 วินาที)